FITOPEDON termésnövelő eljárás logó
A FITOPEDON® eljárás egy terméshozam többszörözési program

A FITOPEDON® egy olyan új fajta mezőgazdasági technológia, amely képes speciális talajvizsgálatok és a különböző műtrágyák és tápoldatok ( például ammónium-nitrát ) optimális adagolásával a többszörös termény elérésére. A hagyományos műtrágyázási eljárásokhoz képest ez a technológia nagymértékben csökkenti a feleslegesen kiszórt tápanyagok mennyiségét, így a környezeti terhelést is. A FITOPEDON Kft. ezt az ejárást valósítja meg számítógép-vezérelt technikai eszközökkel, pédául csepegtető öntözéses növénytermesztés esetén a tápoldatok megfelelő kombinációjának automatikus adagolásával. A növények is, mint a többi élő szervezet a fajra, fajtára jellemző genetikai programnak megfelelően fejlődnek. E fejlődési ciklus során végrehajtott genetikai program igénye megállapítható, akár napra, napszakra lebontva. Ezeket az igényeket a FITOPEDON® rendszere ismeri és képes kiszolgálni, a magasabb terméshozam, a jobb termésminőség illetve a növény ellenálló képességének fokozása érdekében. Rugalmasan alkalmazható a technológia ügyfeleink igényeihez,és illeszkedik a hagyományos gazdálkodáshoz is, például a FITOPEDON technológián belüli szolgáltatásaink közé tartozik a FOFRAK talajvizsgálat , mely a hagyományos talajvizsgálatoknál jobb minőségű adatokat szolgáltat, de a már meglévő régi vizsgálati értékeket is fel tudjuk dolgozni. Különböző kultúrnövényekhez az adott növénynek, talajnak, és időjárási viszonyoknak megfelelően dolgozza ki számítógépes rendszerünk a megfelelő FITOPEDON technológiát. A rendszer a rugalmassága következtében alkalmas a változó időjárást, akár az éghajlat változásait is figyelembe venni.

Konklúzió

 • A korábbi talaj- és növényvizsgálati módszerek önmagukban nem elegendőek a FITOPEDON® termesztéstechnológia alkalmazásához, ezért újakat is alkalmazni kell.
 • Talaj-növény rendszer dinamikus változásait kell egyidejűleg vizsgálni és a termesztéstechnológia lépéseit ezekhez kell igazítani.
 • A növény genetikai programjához igazodó tápanyag-ellátás megtöbbszörözi (5-10- szeresen) a terméshozamot, javítja a minőséget és fokozza a növényi ellenálló képességet illetve növeli az immunitást.
 • Olyan mértékű növekedés érhető el, amely géntechnológiai módosítás jelentős kockázatai nélkül is, sőt éppen az adott növényfaj, fajta genetikai potenciáljának az eddig szokásosnál jobb hasznosítása által messze meghaladja a GMO kísérletek (sokszor mindössze néhány százalékos többletet hozó) eredményeit, miközben megőrzi a hosszú evolúció során megbízhatóvá vált és a több száz éves növénytermesztési gyakorlatban kárt nem okozónak, sőt közismerten kedvezőnek bizonyult genetikai örökséget.
FITOPEDON szolgáltatás logo

FITOPEDON® szolgáltatás célja: a növény „kiszolgálása” az adott körülményekhez optimálisan igazodva.

A forradalmi FITOPEDON® szolgáltatás

FITOPEDON® eljárás egy terméshozam többszörözési program. A növény optimalizáló kiszolgálása az eddig ismert világszabadalmakon túlmutató és közel 40 év kutatási eredményeire épülő eljárás, mely harmonikusan képes összekapcsolni a növény változó igényeit a talaj változó, illetve változtatható szolgáltatási képességével.

FITOPEDON® technológia szakít a hagyományos szemlélettel, és forradalmian új módon a növény-talaj rendszert, mint összetetten szabályozható dinamikus egységet tekinti. Ebben a szabályozott rendszerben tucatnyit meghaladó tényező - valamint azok időbeni változása – minősítetten vehető figyelembe egyidejűleg, így az adott növény optimális tápanyagellátása fokozatos közelítéssel, és egyre kedvezőbb lépésekben biztosítható. A mintegy kétévtizedes üzemi gyakorlati tapasztalatok a megelőző kutatások eredményeit kivételes nagy számban erősítették meg.

FITOPEDON technológiák, öntözőrendszerek

Tűpontos Táplálás – Többszörös Terméshozam

 • A növény fejlődése fokozatosan közelít az optimális állapothoz, jelentős terméshozam növekedés, jobb beltartalom, nagyobb ellenálló képesség várható. A talaj-növény rendszer pár éves kezelése hatására a növény eljuttatható a genetikai potenciálja hasznosításának felső határához, ahol az adott talajon megszokott hozam többszörösét szolgáltatja.
 • A hatástalanul kijuttatott, illetve elszivárgó tápanyagok kiküszöbölésével csökken a termesztési költség és a talaj káros terhelése.
 • A talaj tápanyag szolgáltató képességének optimalizálásával csökken a környezeti terhelés.
 • A FITOPEDON® eljárást alkalmazva és szaktanácsait betartva, kisebb szakértelemmel rendelkező gazdálkodó is jó eredményeket érhet el.
 • A hazai és külföldi piacokon egyaránt versenyképes, extra minőségű termények termeszthetők.
 • A „bio” minőségű termények termelése fokozható
 • Tervszerű vetésforgókkal és állandósult növényi infrastruktúrával évente többszöri területhasznosítás érhető el a talajtermékenység fenntartása illetve -fokozása mellett
 • Felhagyott bányászati-, ipari- és mezőgazdasági fő- vagy melléktevékenységek területei a kistáj adottságaival harmonizáló, természetbarát módon gazdálkodva revitalizálhatók, újrahasznosíthatók
 • Jelentős számú új munkahely teremtésére nyílik lehetőség

A FITOPEDON® beavatkozás gyakorlati területei

 1. Többszörös terméshozam

  Új erő a növénytermesztésben – hatásos és környezettudatos, egyedülálló és védett tudományos technológia a boldogabb és egészségesebb növények többszörös terméshozamáért. Élhető, egészséges geobionikus növénytermesztési módszertan átadása és sikerre vitele még a kevésbé tapasztalt gazdák körében is.

  Bármely talajadottsággal megáldott mezőgazdasági terület FITOPEDON® módszerre alkalmassá tétele.

 2. A világ élelmezési és takarmányozási problémái

  Az állami-, civil- és gazdasági szféra kölcsönösen gyümölcsöző együttműködésének biztosítása az eddigieknél kisebb kockázattal bővebb terméshozamot biztosító és táplálóbb élelem előállítása valamint az állatok takarmányozása területén.

 3. Energetika

  Az energiaszektorban kulcsfontosságú növények hasznosítási ciklusának lerövidítése és energiatartalmának javítása természetkímélő módon Az energianövények egységnyi területen megtermelt fitomasszájának megtöbbszörözése.

 4. Elsivatagosodás és rekultiváció

  Az elsivatagosodott, illetve kiéheztetett földek termőföldekké alakítása, elhagyott iparterületek természetes hasznosításba vonása a megnövekedett ellenálló képességgel bíró növényekkel.

 5. Gyógyászat, élelmiszeripar, szépségipar

  A gyógy-, és fűszernövények beltartalmának minőségi javításával és hozamának fokozásával az egységnyi területről lekerülő fitomassza gyógyhatásának erősítése.

FITOPEDON szolgáltatás
FITOPEDON tudományos alapok

A növény kiszolgálása a genetikai programját támogató és fenofázisait figyelembe vevő módon

A FITOPEDON® eljárás tudományos alapja

A tudományos kutatásokkal alátámasztott eljárások és információk, melyek a FITOPEDON® know-how alapját képezik.

 • A talaj-növény rendszer tápelem-forgalmának számszerű jellemzői.
 • A dinamikus növénytáplálás technológiai keretei.
 • A tápanyagutánpótlás gyakorlati eljárásának utasításrendszere.
 • Jelenleg 21 gazdasági növény- és a növényfajok ismérvei.
 • A növényfajok konkrét termőhelyét borító 20 talajfajta ismérvei.
 • Saját mérésű talajfizikai-, talajkémiai- és speciális FOFRAK- valamint speciális SITOBI tervezésű kísérleti illetve üzemi, szántóföldi EVOP és kísérleti adatok.

A FITOPEDON® eljárás tudományos elemei

 • Tervező komponensek

  1. A TALAJ-NÖVÉNY RENDSZER TÁPELEM-DINAMIKAI MODELLJE

   Paraméterek meghatározva: 20 növényfajra, 12 esszenciális tápelemre (verifikációk száma meghaladja a 100 000 esetet)

  2. A TALAJ TÁPELEM-SZOLGÁLTATÓ KÉPESSÉGÉNEK DINAMIKAI MODELLJE

   Paraméterek meghatározva: 20 talajaltípus művelésbe vont változataira (verifikációk száma meghaladja az 50 000 esetet)

  3. DISITOBI EVOP optimáló növénytáplálási eljárás 12 esszenciális tápelemre és a vízre

   (eddigi gyakorlati alkalmazások és verifikációk száma megközelíti a 100 000 esetet)

 • Speciális eljárások

  1. FOFRAK1 patent (1984.) – Reg.No: 192535 (vizsgálati eljárás)

   Stefanovits-Jáki-Biczók: Eljárás talajok tápanyagtartalmának meghatározására

  2. FOFRAK2 patent (1989.) – Reg.No: 2052034 A (szaktanácsadó eljárás) Biczók-Jáki-Mészáros-Péter: Eljárás talajok tápelem-utánpótlására

 • Fejlesztés alatt álló új speciális vizsgálati eszközök

  1. Folyamatos deszorpciós talajelemző automatikus készülék

   (a FOFRAK1 kiegészítésével és modern megújításával; új szabadalom)

  2. Intelligens öntanuló szaktanácsadó és szakértői szoftver

   (a FOFRAK2 kiegészítésével és alapvető átalakításával; új szabadalom)

  3. Növényvizsgálati adatbázis

  4. Talajvizsgálati adatbázis

   Az eddig vizsgált 20 növényfaj: búza, rozs, tritikále, árpa, zab, rizs, kukorica, köles, cirok, len, repce, napraforgó, cukorrépa, burgonya, paprika, paradicsom, borsó, szója, lucerna, csillagfürt

 • A FITOPEDON® eljárást támogató alkalmazások

  1. A FITOPEDON® modell számítások forrásnyelvi programja

  2. A növénytáplálás technológiai változtatásainak konkréten mért hatásait a DISITOBI modell alapján a N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, víz, fényenergia és hőmérséklet hatásait és azok pár-kölcsönhatásait is értékelő forrásnyelvi program

  3. A SITOBI ortogonális kísérleti faktorterv változatokat előállító forrásnyelvi program

  4. Biometriai adatszűrő forrásnyelvi program

FITOPEDON növénykultúrák

Bármely talajadottsággal megáldott mezőgazdasági terület és bármely növénykultúra együttélésének adaptív, termésfokozó beavatkozási programja

FITOPEDON logo

Bizonyítottan működő tudományos technológia a többszörös terméshozamért

A FITOPEDON® Kft. szolgáltatási rendszere

A FITOPEDON® tápoldatok meghatározása:
 • A FITOPEDON® Adatbázis
 • A FITOPEDON® Értékelő, Elemző és Tanácsadó Rendszer (Evaluation, Analysis and Recommendation System) EARS
 • A FITOPEDON® Központi Kommunikációs és Vezérlő Rendszer (Central Communications and Control System) TRACY
A FITOPEDON® tápoldatok adagolása, vezérlése: ICDC
 • FITOPEDON® Telepített Kommunikációs, Adagoló és Vezérlő Rendszer (Installed Communications, Dispensing and Control System) ICDC
A FITOPEDON® tápoldatok eljuttatása a növényhez: DIS
 • FITOPEDON® Automatikus Észlelő és Beavatkozó Rendszerek (Automatic Detection and Intervention System) DIS
 • DIS alaprendszer meglévő kis öntözőrendszerekre
 • DIS nagyüzemi öntöző rendszerekhez
FITOPEDON szolgáltatási rendszer vázlata

FITOPEDON® adaptív, dinamikus adatfeldolgozó, elemző rendszer és tanácsadási platform

FITOPEDON logó

A FITOPEDON Kft. tevékenységi körei

 • KUTATÁS

  Talajtani vizsgálatok

  Növényitani kísérletek

  Tápanyag-ellátási kísérletek

  Tápoldatok fejlesztése

  Globális és lokális éghajlati tényezők vizsgálata

  A folyamatosan változó regionális klímatrend hatásaira reagálva a növényfajok kiszorulási- illetve belépési lehetőségei a termesztésbe.

  Felkészülés az élőhelyek változásaira, és eltérő kultúrák fogadására.

  Közgazdasági prognózisok

  Az időjárási-, talajtani-, és talajtermelékenységi adatok összevetésének birtokában a jövedelmező növénykultúrák kiválasztása

 • FEJLESZTÉS

  Adatbázis fejlesztése

  Értékelő-, elemző rendszer fejlesztése

  Tanácsadó szoftver fejlesztése

  Kommunikációs és vezérlési eszközök

 • Képzés – FITOPEDON® Academy

  A FITOPEDON® eljárás tudományos hátteréről és a gyakorlati alkalmazás lehetőségeiről

  A FITOPEDON® szolgáltatási rendszer elemeiről, működéséről és a fejlesztés irányairól

  A FITOPEDON® Kft üzleti modelljéről

 • Termékgyártás és -értékesítés

  FITOPEDON® törzsoldatok FITOPEDON® kereskedelmi tápoldatok

  FITOPEDON® termesztéstechnológiai eszközök

 • Szolgáltatási rendszer

  A FITOPEDON® Adatbázis alapján, a FITOPEDON® Értékelő, Elemző és Tanácsadó Rendszer segítségével a kutatási, kísérleti és tapasztalati eredmények gyakorlatban történő hasznosításának folyamatát valósítja meg.

FITOPEDON technológia logó

Kapcsolat

FITOPEDON terméstöbbszöröző elsárás logó

FITOPEDON Kutató, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-9061 Vámosszabadi, Győri u. 10.

E-mail: info@fitopedon.com

Web: www.fitopedon.com

Amennyiben kérdése van, alább felteheti, kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot: